Tréninkový seminář - sanda

Tréninkový seminář - sanda

Seminář s trenérem z našich řad.